Intensivt og
tværfagligt rygforløb
– til dig med rygsmerter

Hos Osteopaterne i Horsens tilbyder vi som noget helt nyt en behandlingspakke for patienter med rygsmerter. Formålet er at tilbyde en intensiv og tværfaglig behandling, hvor vi sætter alle kompetencer og værktøjer ind for at hjælpe dig af med rygsmerter.

Forløbet består af en kombination af osteopatisk behandling og fysioterapeutisk vejledning og træning.

Vi laver indledningsvist en grundig forundersøgelse, som består af undersøgelse hos vores osteopater og forskellige test hos vores fysioterapeuter. Herefter skræddersyer vi et forløb, som passer præcis til din rygproblematik.

Vi vil undervejs i forløbet test og evaluere effekten af behandlingen, så vi hele tiden sikrer os de bedste resultater for dig.

Behandlingspakken består af følgende

3 x konsultationer hos osteopat
Vi starter med en grundig osteopatisk undersøgelse, hvor vi gennemgår hele din krop og din sygehistorie. Den osteopatiske behandling opstartes herefter, hvor vi har fokus på at optimere din krops bevægelighed og funktioner.
3 x konsultationer hos fysioterapeut
Den første konsultation består af en række indledende tests. Med udgangspunkt i testresultater og den osteopatiske undersøgelse tilrettelægger vi et træningsforløb til dig med øvelser til hjemmetræning. Ved den efterfølgende konsultation følger vi op på forløbet og retter til efter behov. Den sidste konsultation er afslutningen på forløbet. Her tester vi igen og måler effekten af forløbet. Derudover vejleder vi dig i, hvordan du bedst tilrettelægger din hverdag, så du kan leve så normalt og smertefrit som muligt, og hvordan du forebygger, at smerterne vender retur.
6 x holdtræning ved fysioterapeut
Du tilbydes rygtræning på små hold. Fysioterapeuten vil følge op på de individuelle konsultationer og tage udgangspunkt i dem, når træningsøvelser planlægges. Holdtræning vil foregå én gang om ugen (torsdag).

Det praktiske

Hvem: Rygforløbet er for alle, uanset fysisk tilstand eller alder. Forløbet tilpasses dig og dine behov.

Tid: Holdtræning finder sted torsdag kl. 16.30-17.30. De individuelle behandlinger aftales med behandleren. Vi anbefaler, at behandlingsforløbet gennemføres inden for 6-8 uger med et fremmøde på klinikken ca. 2 gange om ugen.

Sted: Blumersgade 6, 8700 Horsens

Pris: 3.845 kr. Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark på op til 959 kr.

Har du en privat sundhedsforsikring, kan du høre dem om muligheden for at få dækket dine udgifter hos dem.

Eksempel på et behandlingsforløb

Uge 1

 • Første konsultation med osteopat (undersøgelse og evt. behandling)
 • Første konsultation med fysioterapeut (tests og øvelsesvejledning)

Uge 2

 • Holdtræning
 • Anden konsultation med osteopat (behandling)

Uge 3

 • Holdtræning
 • Anden konsultation med fysioterapeut (behandling og øvelsesvejledning)

Uge 4

 • Holdtræning
 • Tredje konsultation med osteopat (behandling)

Uge 5

 • Holdtræning
 • Holdtræning

Uge 6

 • Holdtræning
 • Tredje konsultation med fysioterapeut (afsluttende test og plan for fremtid)