Osteopati
Hvordan behandler vi?

Hos Osteopaterne i Skanderborg og Horsens indledes behandlingen altid med en grundig undersøgelse for at finde den korrekte årsag til dit symptom.

Herefter skræddersyr vi et behandlingsprogram til dig, hvor vi anvender et bredt udvalg af manuelle teknikker fra osteopatien.

Undersøgelse

En af osteopatiens styrker er det helt unikke undersøgelseskoncept, som både er effektivt og sikkert. Vi anvender en række velafprøvede diagnostiske teknikker fra osteopatien til at undersøge hele kroppen. Derudover bliver du stillet en række spørgsmål om din livsstil, tidligere problematikker og fysiske tilstand med henblik på at lave en grundig anamnese (sygehistorie). Nogle spørgsmål kan måske virke irrelevante for dit symptom, men osteopatiens styrke er netop at finde sammenhænge og årsager til dine symptomer, som måske ikke umiddelbart ”ligger lige for”.

EKSEMPEL: En patient kommer ind med smerter i lænden ved løb. Efter en grundig undersøgelse findes årsagen i en låst fodrodsknogle, som giver patienten en fejlstilling under løb, der belaster området omkring lænden. Behandlingen tager efterfølgende udgangspunkt i fodrodsknoglen.

Hvis vi får mistanke om, at der kan være tale om alvorlig sygdom, knoglebrud eller anden form for traume, henviser vi altid til egen læge.

Behandling

Når vi har lokaliseret en mulig årsag til dit symptom, vil vi lægge en skræddersyet plan for din behandling. I vores behandling anvender vi et bredt udvalg af manuelle teknikker, som kan benyttes til en lang række sundhedsproblematikker:

  • HVLA (manipulation og mobilisering af led – kan sige knæk)
  • Funktionelle-/fascielle-/muskelhindeteknikker (udstræk af væv).
  • Strain/counterstrain
  • Artikulation (der laves glid i ledet)
  • Organteknikker
  • Muskel-energi teknik

Råd og vejledning

Ud over den manuelle behandling udarbejder vi en handlingsplan til dig med råd og vejledning i kost, livsstil og træningsøvelser. På den måde kan du selv gøre noget aktivt for at effektivisere behandlingen og mindske risikoen for, at din smerte eller problematik vender tilbage.

Vi trækker her både på vores viden fra osteopatien og på mange års erfaring som statsautoriserede fysioterapeuter.